Zaproszenie do składania ofert na usługę kateringu podczas sobotnich spotkań edukacyjnych dla uczestników Klubu Seniora w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Poniedziałek 6 maja 2019
 

Zaproszenie do składania ofert na usługę kateringu podczas sobotnich spotkań edukacyjnych dla uczestników Klubu Seniora w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zał. nr 1 Formularz oferty
 Pobierz
Zaproszenie do składania ofert
 
 Powrót do poprzedniej strony