Zaproszenie do składania ofert na usługę organizacji warsztatów wizażu w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Poniedziałek 8 lipca 2019
 

Zaproszenie do składania ofert na usługę organizacji warsztatów wizażu w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz oferty
 Pobierz
Zaproszenie do składania ofert
 
 Powrót do poprzedniej strony