Zapytanie ofertowe na usługę organizacji imprez okolicznościowych w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Wtorek 11 czerwca 2019
 

Zapytanie ofertowe na usługę organizacji imprez okolicznościowych w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Zał. nr 1 Formularz oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 Pobierz
Zał. nr 3 Szczegółowy opis zamówienia
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony