Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka w Nienadówce w ramach realizacji projektu pn. „Żłobek Maluszkowo w Nienadówce 2”

Poniedziałek 25 czerwca 2018
 

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka w Nienadówce w ramach realizacji projektu pn. „Żłobek Maluszkowo w Nienadówce 2”

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy. Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 Pobierz
Formularz oferty
 Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
 Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Wykaz usług
 Pobierz
Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych
 
 Powrót do poprzedniej strony