Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Żłobka Maluszkowo w Lublinie ul. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104

Czwartek 7 listopada 2019
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wyposażenia żłobka Maluszkowo  w Lublinie ul. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104

w ramach realizacji projektu:

1)     pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo, nr RPLU.09.07.00-06-0003/18

2)      pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo 1, nr RPLU.09.04.00-06-0003/18

3)     pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo 2, nr RPLU.09.04.00-06-0004/18

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
 Pobierz
Zał. nr 1 Formularz oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienicz cz. 1
 Pobierz
Zał. nr 2 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienicz cz. 2
 Pobierz
Zał. nr 2 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienicz cz. 3
 Pobierz
Zał. nr 2 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienicz cz. 4
 Pobierz
Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony