Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu zlokalizowanego w Rzeszowie ul. Wołyńska (Osiedle Karolina) na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18

Niedziela 20 października 2019
 

Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu zlokalizowanego w Rzeszowie ul. Wołyńska (Osiedle Karolina) na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu
pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
 Pobierz
Przedmiar robót Wołyńska Aktualizacja 29.10.2019
 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 3 Wykaz robót budowlanych
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zał. nr 5 Przedmiar robót
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 Pobierz
Zmiana zapytania ofertowego
 
 Powrót do poprzedniej strony