Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z aktywności ruchowej - taniec dla uczestników Klubu Seniora w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Czwartek 9 maja 2019
 

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z aktywności ruchowej - taniec dla uczestników Klubu Seniora w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza ofertowy
 Pobierz
Zaproszenie do składania ofert
 
 Powrót do poprzedniej strony