Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia do Żłobka Maluszkowo w ramach realizacji projektu pn. „Żłobek Maluszkowo w Nienadówce 2”

Czwartek 26 lipca 2018
 

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia do Żłobka Maluszkowo w Nienadówce w ramach realizacji projektu pn. „Żłobek Maluszkowo w Nienadówce 2”

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy. Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zaproszenie do składania ofert
 Pobierz
Opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Wzór formularza oferty
 Pobierz
Wzór umowy
 
 Powrót do poprzedniej strony