Wyżywienie oferowane w placówce

Poniedziałek 20 stycznia 2020
 

Wyżywienie oferowane w placówce Maluszkowo to:
1. śniadanie (godz. 8-9)
2. obiad dwudaniowy
3. podwieczorek (deser)
4. napoje na cały pobyt w żłobku (herbata, woda, kompot, kakao).

Katering w żlobku zgodny z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235 z późn. zm.) tj. wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową EKO PLANET Kamil Nadulski specjalizującą się w żywieniu małych dzieci.

 
 Powrót do poprzedniej strony