POINFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W PROJEKTACH DOTYCZĄCYCH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ/ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI/ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN/WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Piątek 28 lutego 2020
 

 

 

POINFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU
W PROJEKTACH DOTYCZĄCYCH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ/ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI/ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN/WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

 

       Wsparcie  w ramach Działania 9,4 i 9.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego polega na usunięciu bariery braku miejsca opieki dla dziecka w powrocie lub wejściu na rynek pracy opiekunów dzieci do lat 3. Opiekunowie dzieci  do  lat  3,  wymagający  dodatkowego  wsparcia,  poza zapewnieniem miejsca opieki dla dziecka, mogą uzyskać również wsparcie z zakresu aktywizacji  zawodowej/rozwoju przedsiębiorczości/adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników do zmian/włączenia społecznego  w  innych Działaniach RPO WL 2014-2020.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projektach realizowanych w w/w działaniach są określone w dokumentach programowych. Informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia  aktywizacyjnego  dla  uczestników/uczestniczek  projektu  można  szukać  na stronie

www.rpo.lubelskie.pl  -> Poznaj projekty -> Lista beneficjentów

(https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/)

Ponadto w celu ułatwienia odnalezienia odpowiedniego projektu realizowanego w ramach RPO WL udostępniony jest raport pod adresem: https://efs.lubelskie.pl/baza/powiaty.xlsx

 
 Powrót do poprzedniej strony