MALUSZKOWO - CENNIK USŁUG

Czwartek 18 lipca 2019
 

Czesne wraz z wyżywieniem.

Maksymalnie 130 PLN* – stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.

*Kwota obowiązuje od 01.01.2020r. do 31.12.2021r. i uwzględnia dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektów:

1)     pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo, nr RPLU.09.07.00-06-0003/18

2)      pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo 1, nr RPLU.09.04.00-06-0003/18

3)     pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo 2, nr RPLU.09.04.00-06-0004/18

 
 Powrót do poprzedniej strony