DOKUMENTY PLACÓWKI

Piątek 20 grudnia 2019
 

Żłobek "Maluszkowo 3" 20.12.2019 roku otrzymał oficjalny wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Lublin. Utworzony został w ramach projektów:

1)     pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo, nr RPLU.09.07.00-06-0003/18

2)      pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo 1, nr RPLU.09.04.00-06-0003/18

3)     pt. „Utworzenie żłobka Maluszkowo 2, nr RPLU.09.04.00-06-0004/18

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4  i 9.7 RPO WL 2014-2020.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Lublin.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 Pobierz
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA
 Pobierz
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA Aktualizacja 22.01.2020
 Pobierz
RODO
 Pobierz
STATUT ŻŁOBKA
 
 Powrót do poprzedniej strony