PILNE! INFORMACJA O CZASOWYM ZAWIESZENIU OPIEKI W ŻŁOBKACH MALUSZKOWO W LUBLINIE - WYDŁUŻENIE TERMINU ZAMKNIĘCIA

Środa 11 marca 2020
 

PILNE! INFORMACJA O CZASOWYM ZAWIESZENIU OPIEKI W ŻŁOBKACH MALUSZKOWO W LUBLINIE

Informujemy, że w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydenta Miasta Lublin wszystkie placówki Maluszkowo w dniach od 12 do 25 marca będą nieczynne.

Więcej informacji będącej podstawą decyzji o zamknięciu placówek:

https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-zawieszenie-zajec-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych

https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/aktualnosci/aktualna-sytuacja-w-lublinie-w-zwiazku-z-koronawirusem,9198,66,1.html

Jednocześnie informuję, że rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Szczegóły: https://www.zus.pl/

Aktualizacja z dn. 20.03.2020 r.

Decyzją z dn. 20.03.2020 r. Ministra MEN oraz MRPiPS przedłużono czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek do 10 kwietnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/rodzina/zlobki-i-kluby-dzieciece-zawieszone-do-10-kwietnia?fbclid=IwAR3V9PYYEoHLIlQljwAh8QQFjCI2SAYCOZwtvLgNlDXLStNsp1g0e2vjGDk

Do pobrania polecenie Wojewody Lubelskiego w zakresie czasowego zamknięcia placówek.

Aktualizacja z dn. 10.04.2020 r.

Zarządzeniem z dn. 10.04.2020 r. przedłużono czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek do 26 kwietnia 2020 r.

Do pobrania poniżej zamieszczono Zarządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.04.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aktualizacja z dn. 24.04.2020 r.

Rozporządzeniem z dn. 23.04.2020 r. przedłużono czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do 03 maja 2020 r.

Do pobrania poniżej zamieszczono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.04.2020 r.

Dyrekcja Sieci Placówek Maluszkowo

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja MEN
 Pobierz
Polecenie Wojewody Lubelskiego
 Pobierz
Rozporządzenie Ministra ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek z dn. 10.04.2020
 Pobierz
Rozporządzenie Ministra z dn. 23.04.2020
 
 Powrót do poprzedniej strony