DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO

Niedziela 1 marca 2020

W białym grubym futrze
po śniegu spaceruje,
chętnie w zimnym morzu
sobie ponurkuje.